Talentudvikling med FC Silkeborg

​FC Silkeborg har samarbejde med Silkeborg Talent Center

Introduktion

Talentudvikling fra Silkeborgs lokalområde spiller på drengesiden en stor rolle i Silkeborg IF. Målsætningen, at 40% af spillerne på klubbens førstehold, skal stamme fra lokal talentudvikling stiller store krav til hvorledes talentudviklingen gennemføres. Silkeborg Talent Center (STC) har derfor en vigtig rolle i denne vision.

Fra sæsonen 2009 er STC derfor styrket yderligere, både på det organisatoriske plan og på det fodboldmæssige niveau omkring banen. STC skal således være kraftigt medvirkende til den store udvikling af lokale talenter i og omkring Silkeborg.

Det nye STC er blevet præsenteret for klubberne på et stormøde i efteråret 2008.

Grundlæggende vil et kalenderår i STC indebære scouting af områdets spillere, blandt andet gennem lokale træningsstævner arrangeret i samarbejdsklubberne. Efter udvælgelsesperioden følger flere træningspas med den udvalgte gruppe af spillere. Træningen suppleres af en række kampe og deltagelse i stævner på det udvalgte STC-hold.
Spillerne får således prøvet deres talent af med spillere på samme niveau eller højere, alt i mens de stadig er tilknyttet deres egen klub.

Udover arbejdet med talentudvikling af samarbejdsklubbernes spillere, sikrer STC desuden mulighed for uddannelse af områdets trænere gennem trænerseminarer, studieture og besøg af SIF elitetrænere i den lokale klub. Herved kan klubbens trænere både højne deres træner niveau og desuden opnå en god mulighed for at have et netværk lokalt.

Kategorier: Udvikling